Ustawa / Rozporządzenie w sprawie elektronicznej dokumentacji medycznej

Elektroniczna dokumentacja medyczna - ustawa i rozporządzenie

Wymogiem prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (ustawa, rozporządzenie) zostały objęte wszystkie publiczne placówki medyczne oraz prywatne praktyki lekarskie, położnicze i prywatne.

Do 31 lipca 2014 r. nadal funkcjonuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej, które pozwala prowadzić lekarzom dokumentację zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w art. 56 ust. 2 informuje nas o zmianach:

Dokumentacja medyczna od 1 sierpnia 2014 musi być prowadzona przez placówki służby zdrowia wyłącznie w formie elektronicznej.

Aby tego dokonać, nieodzowne jest przeprowadzenie informatyzacji wszystkich placówek medycznych, udane wprowadzenie systemu oraz przeszkolenie personelu. Rozporządzenie wyraźnie określa, co ma gwarantować nowo wdrożony system:

  • zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą,
  • integralność i wiarygodność dokumentacji,
  • stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych,
  • jednoznaczną identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i rejestrowanych przez nią zmian,
  • udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji medycznych w formacie XML oraz PDF,
  • eksport całości danych w formacie XML, w sposób zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym,
  • wydrukowanie kopii dokumentacji medycznej.

W rozporządzeniu znajdziemy także odpowiedź na ważne pytanie dotyczące przenoszenia do systemu dokumentów występujących w formie fizycznej. Objaśnia nam to §81 pkt 1, w którym czytamy:

w przypadku gdy do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej ma być dołączona dokumentacja utworzona w innej postaci, w tym zdjęcia radiologiczne lub dokumentacja utworzona w postaci papierowej, osoba upoważniona przez podmiot wykonuje odwzorowanie cyfrowe tej dokumentacji i umieszcza je w systemie informatycznym w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność dokumentacji.

 

Wymóg cyfrowego prowadzenie i archiwizowania danych medycznych obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. Należy pamiętać, że niezwykle ważny jest odpowiedni wybór i dostosowanie do wymagań placówki czy gabinety medycznego  programu do  prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Nasza firma jest po to, aby Państwu w tym właśnie pomóc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>